Kezdőlap
https://sportedzotanfolyam.hu/

Részletek a Sportedző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével)
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
  2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR szám FEOR megnevezés Munkakörök
3.1.2. 2717 Szakképzett edző, sportszervező, -
irányító
 
Edző (a végzettségében szereplő sportágban)
3.1.3. Atlétikaedző
3.1.4. Futballedző
3.1.5. Kézilabdaedző
3.1.6. Kosárlabdaedző
3.1.7. Lovasedző
3.1.8. Teniszedző
3.1.9. Tornaedző
3.1.10. Tréner tanácsadó
3.1.11. Sportegyesületi tanácsadó
3.1.12. Sportegyesületi szaktanácsadó
3.1.13. Sportreferens
3.1.14. Sportszakosztály-vezető
3.1.15. 3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója Aerobic oktató
3.1.16. Búvároktató
3.1.17. Fitnesz oktató
3.1.18. Golfoktató
3.1.19. Harcművészet oktató
3.1.20. Könnyűbúvár oktató
3.1.21. Úszás oktató
3.1.22. Vizisíoktató
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
-       a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
-       a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
-       az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
-       a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
-       a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
-       különböző ciklusú edzésterveket készíteni
-       a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
-       sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
-       a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
-       az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
-       sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
-       a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
-       szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
-       más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés
3.3.4. 55 813 01 Személyi edző szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 813 02 Tánc instruktor szakképesítés-ráépülés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
4.7. 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
4.8. 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
4.9. 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
5.1. 10326-12 Sportági alapok
5.2. 10327-12 Sportedzői szakismeretek
       
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok írásbeli
5.2.7. 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás gyakorlati
5.2.8. 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika gyakorlati
5.2.9. 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai írásbeli
5.3.1. 10326-12 Sportági alapok írásbeli
5.3.2. 10327-12 Sportedzői szakismeretek írásbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 50 %
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság a vizsgán elhangzottak és az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét.
 
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: –
 
A vizsgafeladat ismertetése: –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gimnasztika
 
A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és - tervezés, rajzírás alkalmazása
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
 
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások http://munka.hu/ weblapon érhetők el a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgák menüpontjában.
 
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:-
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tantermi tábla
6.3. Projektor
6.4. Laptop
6.5. Videó vagy DVD lejátszó
6.6. Videó kamera
6.7. Anatómiai szemléltető eszközök
6.8. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök
6.9. Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök
 
 
Megjegyzés:
1. A Sportedző szakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani
2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése
 
7. EGYEBEK
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Az adott sportág országos sportági szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője.
 
Amennyiben egy vizsgacsoporton belül többféle sportág jelenik meg, úgy a Sportedző szakképesítés 5.3.1./A. gyakorlati vizsgatevékenység teljesítésén sportáganként szükséges a vizsgabizottsági tag jelenléte. Az 5.3.2. szóbeli vizsgatevékenység teljesítésén elegendő egy vizsgabizottsági tag attól a szakszövetségtől vagy területi szervétől, amely sportágból a legtöbben tesznek szakmai vizsgát. Ezekben az esetekben a vizsgabizottság szakmai szervezet által delegált tagja részére a sportágában vizsgázók létszáma alapján illeti meg a díjazás.
 
A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szövetségek jogosultságaival rendelkező országos sportági szövetség működik.
 
A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről – annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág országos sportági szakszövetségét.
 
A Sportedző szakképesítés 5.3.1./A. gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének  időpontja az idényjellegű sportágak esetében (pl. búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, szörf, vitorlázás sportágakban) eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.
 
Az előzetesen megszerzett tudás (pl. sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-ig számítható be.
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a Sportedző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. Edző (a végzettségében szereplő sportágban), Atlétikaedző, Futballedző, Kézilabdaedző, Kosárlabdaedző, Lovasedző, Teniszedző, Tornaedző, Tréner tanácsadó, Sportegyesületi tanácsadó, Sportegyesületi szaktanácsadó, Sportreferens, Sportszakosztály-vezető, Aerobic oktató, Búvároktató, Fitnesz oktató, Golfoktató, Harcművészet oktató, Könnyűbúvár oktató, Úszás oktató, Vizisíoktató,